Moderni, demokratiška, efektyviai dirbanti ir bendradarbiaujanti, kurianti besimokančią bendruomenę, atvira pozityviai kaitai, puoselėjanti humanistines vertybes, užtikrinanti švietimo kokybę bei stipri savo sportine, kultūrine, socialine, projektine ir prevencine veikla mokykla.

|
Peržiūros: 888

VIZIJA

Alovės pagrindinė mokykla ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką bendrąjį pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, orientuotą į svarbiausius šiuolaikinės visuomenės mokymo(si) prioritetus ir siekianti, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip laisva, kūrybiška, savarankiška ir atsakinga asmenybė, pasirengusi tolimesniam mokymuisi ir prasmingam, aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

MISIJA

Moderni, demokratiška, efektyviai dirbanti ir bendradarbiaujanti, kurianti besimokančią bendruomenę, atvira pozityviai kaitai, puoselėjanti humanistines vertybes, užtikrinanti švietimo kokybę bei stipri savo sportine, kultūrine, socialine, projektine ir prevencine veikla mokykla.

FILOSOFIJA

Mokykla -mokiniui. Ugdymas –nuolatinis žmogaus fizinio, dvasinio, protinio ir emocinio intelekto tobulinimas.