Moderni, demokratiška, efektyviai dirbanti ir bendradarbiaujanti, kurianti besimokančią bendruomenę, atvira pozityviai kaitai, puoselėjanti humanistines vertybes, užtikrinanti švietimo kokybę bei stipri savo sportine, kultūrine, socialine, projektine ir prevencine veikla mokykla.

Projektinė veikla

|
Peržiūros: 886
Nr. Projektas, programa Tikslas Vykdymo laikas Projekto vadovas
1. Testinė programa “Alovė-Pisz”  Bendradarbiauti su Lenkijos Pisz mokykla Nr.2 nuo 2007 iki 2012 m.

Direktorius Juozas Navickas

 2. Respublikinis kryptingo vaikų užimtumo projektas “Muzikinio lėlių teatro plėtra ir vystymas”

Skatinti mokinių domėjimąsi lėlių teatru, plėtoti meninius gebėjimus.

2007

Sigutė Kaminskienė

Ingrida Galinytė

3.

Tęstinė programa "Gerumo tiltas"

Skatinti draugiškus mokinių tarpusavio santykius ir kurti saugią mokyklą, kurioje būtų kuo mažiau smurto ir patyčių

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Direktoriaus pavaduotoja
Jolita Petkevičienė

Direktoriaus pav. ugdymui Jūratė Petkevičienė;

Daina Gumenienė, rusų k. vyr. mokytoja

 Direktoriaus pav. ugdymui Jūratė Petkevičienė,

L. Alksninienė, lietuvių k. vyr. mokytoja.

Direktoriaus pav. ugdymui Jūratė Petkevičienė,

L. Alksninienė, lietuvių k. vyr. mokytoja.

L. Naujalienė, lietuvių k. vyr. mokytoja.

4.

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa “Pražūtį nešanti pagunda- atsispirk” Formuoti neigiamą mokinių požiūrį į žalingus įpročius, diegti vaikams ir jaunimui sveiko gyvenimo vertybines nuostatas.

 2007

Direktoriaus pavaduotoja
Jolita Petkevičienė
5. Respublikinis projektas “Aš skaičiau- paskaityk ir tu” Siekti, kad knygų skaitymas taptų populiaria mokinų laisvalaikio praleidimo forma.

 2008

Direktoriaus pavaduotoja
Jolita Petkevičienė

6

"Pėdsakai Europoje- rajono kelias"

Comenius daugiašalės partnerystės projektas 2008-2010 Alma Bulovienė, anglų k. vyr. mokytoja
7.

Pilietinio ugdymo projektas “Lietuviais esame mes gimę”

Organizuojant Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimo renginius, ugdyti vaikų pilietiškumą ir tautiškumą.

Stiprinant demokratines vertybes prisidėti prie aktyvios pilietinės visuomenės formavimo.

2008

Pradinių klasių mokytojos

8. Tęstinė programa “Pažink, atrask, kurk” Supažindinti mokinius su turiningo laisvalaikio praleidimo būdais 2009

Renata Miškauskienė

Sigutė Kaminskienė

9.

Vasaros sporto stovykla 5-10 klasių „Sportas - sveikata“

Stiprinti mokinių sveikatą, ugdyti fizinius ypatumus, mokinių sąžiningumą.

2009 Robertas Klimavičius, Tautvydas Žemaitis
10. Sveikam kūne sveika siela Skatinti fizinį aktyvumą, sveiką gyvenimo būdą 2010

Renata Miškauskienė

Sigutė Kaminskienė

11. Ekologinė vasaros socializacijos stovykla 1-4 kl. mokiniams „Prikelk mane naujam gyvenimui“ Susipažinti su ekologijos sąvoka, mokytis rūšiuoti atliekas 2010

Renata Miškauskienė

Sigutė Kaminskienė

12. Tęstinė programa „Būk vikrus, netinginiauk, su manim palenktyniauk“ Skatinti fizinį aktyvumą, sveiką gyvenimo būdą 2011

Renata Miškauskienė

Sigutė Kaminskienė

13. Socialinio emocinio ugdymo programa „Paauglystės kryžkelė“ Skatinti mokinius, šeimas, mokyklą bei bendruomenės narius telkti bendruomenę, kuri kurtų stiprius tarpusavio santykius, sudarytų galimybes teigiamam elgesiui bei skatintų įsitraukimą į prasmingą veiklą.

nuo 2011

nuo 2013 m.

Direktoriaus pavaduotoja
Jolita Petkevičienė


Direktoriaus pav. ugdymui

Jūratė Petkevičienė

14.

Tarptautinis projektas „Tradicijų kuparą atvėrus“

Skatinti tarptautinį dialogą ir tarpusavio mainus tarp kaimyninių kultūrų. 2012 m.

J. Petkevičienė, direktoriaus pav. ugdymui,

A. Bulovienė

Anglų kalbos vyr.  mokytoja

15

Vasaros užimtumo programa

"Tarmė mūsų svarbumas, mūsų gyvastis"

Plėtoti etnokultūrinę veiklą, puoselėti dzūkų tarmę, susipažinti su Lietuvoje esančiais etnografiniais regionais, tarmių ypatumais. 2013

A.Pajedaitė-Jarmalavičienė,

M. Navickienė,

D. Jakubavičienė.

16.

"Supratimas mus vienija"

Lietuvos - Lenkijos jaunimo mainų fondo finansuojamas projekto 2013-2014 m. A. Bulovienė, anglų kalbos vyr. mokytoja
17. Projektas „Paaugliai novatoriai“ Tai projektas, kuris įgyvendins strateginius tikslus: mokymąsi, verslumą ir aktyvų pilietiškumą. 2014-2016 m. A. Bulovienė, anglų kalbos vyr. mokytoja
18. Vasaros užimtumo programa "O, jūs vaikai, taip darykit, kaip senoliai darė" Vykdant etnokultūrinę, pažintinę, meninę, edukacinę - praktinę veiklas bei puoselėjant etninę kultūrą, tautosaką, perduoti vaikams tradicinius lietuvių amatus, etnografinių regionų ypatumus bei liaudies išmintį.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

S. Kaminskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,

R. Miškauskienė, pradinių kl. vyr. mokytoja