Moderni, demokratiška, efektyviai dirbanti ir bendradarbiaujanti, kurianti besimokančią bendruomenę, atvira pozityviai kaitai, puoselėjanti humanistines vertybes, užtikrinanti švietimo kokybę bei stipri savo sportine, kultūrine, socialine, projektine ir prevencine veikla mokykla.

Uniformos dėvėjimo tvarka

|
Peržiūros: 768

PATVIRTINTA

Alytaus r. Alovės pagrindinės

 mokyklos direktoriaus

2015 m. sausio mėn. 27 d.

įsakymu Nr. V-14

ALYTAUS R. ALOVĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA

I. BENDROJI DALIS

1. Alovės pagrindinės mokyklos mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas nustato mokinių uniformos dėvėjimo tvarką.

2. Mokinio uniforma –mokinių vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos mokyklai, jos tradicijoms

simbolis, kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.

3. Visi mokyklos mokiniai privalo dėvėti tvarkingą uniformą nuo 2015 m. vasario 2 d.

4. Be uniformos mokinys į mokyklą gali atvykti:

  • švaros akcijų metu;
  • išvykų bei ekskursijų ar kitų su mokytojais suderintų renginių metu;
  • kiekvieną trečiadienį.

II. UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA

PRIVALOMA

Mergaitėms

Berniukams

 Tamsiai mėlynas švarkas.

Sijonas, tamsiai mėlynos kelnės arba sarafanas

 Tamsiai mėlynas švarkas.

Tamsios spalvos kelnės arba džinsai

REKOMENDUOJAMA

Palaidinė arba  golfas

Marškiniai arba golfas

Kaklaraištis

5. Valstybinių, mokyklos švenčių, konkursų, reprezentacinių renginių, egzaminų metu, taip pat atstovaujant mokyklą rajono ir respublikiniuose renginiuose, mokiniai privalo dėvėti mokyklinę uniformą (rekomenduojama mergaitėms ir merginoms dėvėti vienspalves klasikines palaidines, berniukams ir vaikinams - vienspalvius klasikinius marškinius).

6. Mokyklos taryba kartą per mėnesį vykdo mokyklinių uniformų dėvėjimo patikrinimą.

7. Klasių auklėtojai, mokytojai, mokinių tėvai (globėjai) kontroliuoja mokyklinių uniformų dėvėjimą.

8. Uniforma visur ir visada turi būti švari ir tvarkinga.

9. Prie uniformos gali būti derinami kuklūs papuošalai.

10. Šukuosena, manikiūras turi būti kuklūs, neiššaukiantys.

III. MOKINIŲ SKATINIMAS

10. Mokinius, kasdien tvarkingai dėvinčius mokyklinę uniformą, klasės auklėtojas skatina žodiniu pagyrimu, reiškia Padėkas mokinių tėvams.

11.  Mokslo metų pabaigoje mokyklos administracija pareigingiausiai klasei reiškia Padėką

IV. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS

12.  Mokiniui, vengiančiam dėvėti uniformą, taikomos šios drausminimo priemonės:

12.1. klasės auklėtojo individualus pokalbis, pastaba;

12.2. pokalbis su tėvais, dėl jų atsakomybės už vaikų uniformos dėvėjimą.

12.3. raštiškas mokinio pasiaiškinimas mokyklos administracijai;

12.4. mokyklos direktoriaus raštiška pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas;

V. MOKINIŲ UNIFORMOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS

13. Mokinio uniforma įsigyjama mokinių tėvų lėšomis.