Moderni, demokratiška, efektyviai dirbanti ir bendradarbiaujanti, kurianti besimokančią bendruomenę, atvira pozityviai kaitai, puoselėjanti humanistines vertybes, užtikrinanti švietimo kokybę bei stipri savo sportine, kultūrine, socialine, projektine ir prevencine veikla mokykla.

|
Peržiūros: 945

1865 m. Alovėje buvo įsteigta liaudies mokykla. Joje mokėsi Alovės, Daugų, Nemunaičio valsčių vaikai. Mokykla buvo medinė, vieno aukšto, turėjo tris klases. Mokėsi 50 mokinių. 1932 m. mokykla buvo perorganizuota – atsirado 6 skyriai.

Iki 1943 m. Alovės pradinei mokyklai vadovavo Vizbaras. 1944-1950 m. veikė progimnazija, kurios vadovu buvo V.Abromaitis. Mokėsi 100 mokinių, dirbo 9 mokytojai. 1949 m. šią mokyklą baigė A.Platūkytė-Paulauskienė (dabar VU profesorė), ir mūsų mokyklos chemijos mokytoja M.Vaitkevičienė.

Nuo 1950 m. mokykla išaugo į septynmetę. Vidurines mokyklos teises ji gavo 1954-1955. I-oji abiturientų laida (14 mokinių) buvo išleista 1955 m.

1982 m. buvo pastatyta nauja mokykla, kurioje mokėsi 147 mokiniai, dirbo 20 mokytojų. Mokykla išleido 43 abiturientų laidas, jų tarpe 4 medalininkai:

J.Vaitkevičius (aukso)

R.Padegimaitė (aukso)

A.Stepankevičiūtė (sidabro)

D.Kriaučiūnas (sidabro).

Alovės mokyklai vadovavo šie direktoriai:

B.Jankūnaitė (1952-1955)

B.Daraškevičius (1955-1982)

P.Petkevičius (1982-1983)

Z.Kunigonis (1983-1987)

V.Skroblas (1987-1996).

Nuo 1958 m. iki 1982 m. direktoriaus pavaduotoja ugdymui dirbo E.Statkevičienė, vėliau A. Zinkevičienė, D.Dragūnienė.

Nuo 1996 m. mokyklai vadovauja direktorius J.Navickas, biologijos vyr. mokytojas, II kategorijos vadovas. Nuo 2005 m. direktoriaus pavaduotoja ugdymui dirba Jolita Petkevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, II vadybinė kategorija.

2012 m. rugsėjo 1 d. prie mokyklos buvo prijungtas Venciūnų pagrindinio ugdymo skyrius.

Nuo 2013-02-01 direktoriaus pavaduotoja ugdymui dirba Jūratė Petkevičienė, biologijos vyresnioji mokytoja.

Nuo 2013-09-01 Alovės pagrindinės mokyklos Venciūnų pagrindinio ugdymo skyrius perorganizuotas į Alovės pagrindinės mokyklos Venciūnų pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyrių.