Moderni, demokratiška, efektyviai dirbanti ir bendradarbiaujanti, kurianti besimokančią bendruomenę, atvira pozityviai kaitai, puoselėjanti humanistines vertybes, užtikrinanti švietimo kokybę bei stipri savo sportine, kultūrine, socialine, projektine ir prevencine veikla mokykla.

|
Peržiūros: 816
Eil. Nr.

 

Pareigybės pavadinimas

Etatai 2016 m. I ketvirtis 2016 m. II ketvirtis 2016 m. III ketvirtis 2016 m. IV ketvirtis
1 Direktorius 1 1189,25 € 1189,25 € 1189,25 €    
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 0,5 430,44 €  430,44 € 430,44 €   
3 Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 0,75 276,90 € 276,90 €  285,00 €  
5 Socialinis pedagogas 0,5 292,88 €  292,88 €  305,30 €   
6 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 1 575,90 €  575,90 € 670,95 €   
8 Mokytojas metodininkas 3,6 593,58 € 593,58 €  603,30 €   
9 Vyresnysis mokytojas 13,99 479,60 €  479,60 €  504,56 €  
10 Mokytojas 5,44 328,56 €  328,56 €  341,90 €  
11 Valytojas 5 350,00 €   350,00 €  380,00 €   
12 Vyriausiasis buhalteris 1 639,00 €  639,00 €  639,00 €   
13 Sekretorė 0,75  262,50 € 262,50 € 285,00 €   
15 Vairuotojas 2  350 €  350 € 380,00 €   
16 Kūrikas 3  350,00 € 380,00 €   
17 Kiemsargis 0,75 262,50 €  262,50 €  285,00 €    
18 Darbininkas 0,75 262,50 €  262,50 €   285,00 €